معرفی افزونه جت اسمارت فیلتر

هفت ویژگی اصلی

افزونه جت اسمارت فیلتر

راه حل بسیار سریع تر برای فیلتر کردن محصولات بدون بارگذاری مجدد صفحه

فیلتر فعال

فیلتر جستجو

فیلتر تاریخ

فیلتر رادیویی

فیلتر باکس تک انتخابی

فیلتر چند انتخابی

فیلتر محدوده

سایر ویژگیهای جت اسمارت فیلتر

فیلترهای آجاکسی

بازدیدکنندگان مجبور نیستند منتظر بارگذاری صفحات بمانند تا محصولات یا پستهایی را که نیاز دارند ببینند.

سازگار با المنتور و جت انجین

با استفاده از جت اسمارت فیلتر میتوانید صفحات فروشگاه خود را دگرگون کنید.

استفاده همزمان از چند فیلتر

اجازه انتخاب یکی از فیلترها یا چندین فیلتر در صورت نیاز برای ترکیب آنها وجود دارد.

9 ابزار بسیار سریع و صفحه بندی

تجربه بازدید کننده خود را با مجموعه ای از فیلتر های متنوع و ویدجت های صفحه بندی بهبود دهید.

فیلتر جستجو

کادرهای جعبه ای چند انتخابی برای ویژگی های محصول، دسته ها یا مقادیر فیلد سفارشی را برای اجازه دادن به بازدیدکنندگان تنها نتایج مورد نظر اضافه کنید.

فیلتر بازشو (آبشاری)

یک فیلتر جذاب کشویی قرار دهید تا بازدیدکنندگان بتوانند یکی از چندین گزینه موجود را انتخاب کنند.

فیلتر محدوده قیمت

حداقل و حداکثر مقادیر قیمت محصول یا هر مقدار سفارشی را تنظیم کنید تا بازدیدکنندگان تنها محصولاتی را که دارای قیمت مناسب هستند انتخاب کنند.

فیلتر چند انتخابی محدوده قیمت

حداقل و حداکثر مقادیر قیمت محصول یا هر مقدار سفارشی را تنظیم کنید تا بازدیدکنندگان تنها محصولاتی را که دارای قیمت مناسب هستند انتخاب کنند.

فیلتر محدوده تاریخ

حداقل و حداکثر مقادیر قیمت محصول یا هر مقدار سفارشی را تنظیم کنید تا بازدیدکنندگان تنها محصولاتی را که دارای قیمت مناسب هستند انتخاب کنند.

فیلتر یک انتخابی

محتوای محصول یا ارسال صفحات بایگانی را با یک فیلتر رادیویی موثر فراهم می کند

فیلتر جستجو

اجازه دهید بازدیدکنندگان از جستجوی سریع فوق سریع برای یافتن سریع محصولات که حاوی مقادیر مورد نیاز هستند استفاده کنند.

فیلترهای فعال

لیستی از فیلترهای فعال در حال حاضر را مشاهده کنید و آنها را با استفاده از کارکرد فعال فیلترهای فعال هموار فعال کنید.

فیلتر صفحه بندی

صفحه بندی فوق سریع را به آرشیو محصول یا لیست انتشار اضافه کنید تا بازدیدکنندگان بتوانند از طریق لیست کامل بدون بارگذاری مجدد صفحه به نتیاج دست یابند.

آموزش تنظیم افزونه جت اسمارت فیلتر (زبان اصلی)

نمایش یک نتیجه

You can`t add more product in compare